Dokumenty

WŁADZE STOWARZYSZENIA „POKOLENIA”
PRZY DZIENNYM DOMU POMOCY W OŚWIĘCIMIU

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
Prezes :
Agata Lorek
Wiceprezes:
Anna Trojak
Sekretarz:
Urszula Więcek
Skarbnik:
Alicja Olejnik
Członek Zarządu :
Monika Kaczmarczyk
Członek Zarządu:
Marta Babiuch
Członek Zarządu Klaudia Jankowska
KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący:
Halina Waligóra
Członek:
Maria Rygiel
Członek:
Katarzyna Ptaszyńska
bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu