Działania Stowarzyszenia \"POKOLENIA\"
Działania Stowarzyszenia \"POKOLENIA\"
Od m-ca lipca 2007 stowarzyszenie realizuje projekt współfinansowany przez województwo małopolskie, dzięki któremu osoby powyżej 55 roku życia zamieszkałe na terenie powiatu oświęcimskiego mają możliwość wzięcia udziału z kursie obsługi komputera oraz korzystania z kafejki internetowej. Więcej o projekcie >>
W dniu 03.12.2006r. Stowarzyszenie było jednym z pięciu współorganizatorów zbiórki publicznej i koncertu charytatywnego pt” Zimowy Rytm Serca”, Członkowie brali czynny udział w programie artystycznym zorganizowanym w sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury. Udział w koncercie poprzedzono szeregiem ćwiczeń pod kierunkiem terapeutów, które zwieńczone były dużym sukcesem. Zachwyt i oklaski widowni stały się niewymierną nagrodą za pracę włożoną w przygotowania. Szczególnie podobał się “zimowy pokaz mody” w wykonaniu naszych seniorów ubranych w własnoręcznie wykonane na drutach wełniane ciepłe stroje. Ponadto członkowie Stowarzyszenia mieli możliwość pokazania swoich prac plastycznych na stoisku w kształcie sani ciągniętych przez renifery, obsługiwanym przez sympatycznych starszych panów w mikołajkowych czapkach. W ten zimowy dzień “gorącym rytmem tętniły wszystkie serca “. Uczestnictwo w koncercie spowodowało wyzwolenie potencjału twórczego seniorów, ujawniło zdolności estradowe, rozbudziło kreatywność, zintegrowało starsze pokolenie z występującymi równocześnie na na scenie dziećmi i młodzieżą . W całym przedsięwzięciu wzięło udział około 500 osób.
Wyjazd członków Stowarzyszenia na Festyn Integracyjno - Kulturalny na rzecz Osób Niepełnosprawnych w dniu 09.09.2006r.do miejscowości Kęty dał kolejną szansę pokazania prac plastycznych członków Stowarzyszenia oraz możliwość ciekawego spędzenia czasu przez naszych Seniorów. Stoisko, na którym eksponowane były prace, budziło ogromne zainteresowanie; twórcy usłyszeli wiele słów uznania, co przyniosło im ogromną radość i satysfakcję oraz zmobilizowało do dalszej pracy. Podczas pikniku nawiązaliśmy nowe znajomości, było szereg atrakcji, z których uczestnicy chętnie korzystali, by w znakomitych humorach powrócić do domów. Impreza ta do chwili obecnej zajmuje szczególne miejsce w ich pamięci.
W dniach 18 i 25 listopada 2006r. Stowarzyszenie “POKOLENIA” wraz z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, a także z młodzieżą szkolną, zorganizowało Wielką Zbiórkę Żywności dla najuboższych mieszkańców naszego miasta, która odbywała się w wytypowanych sklepach. Nasi Seniorzy dzielnie kwestowali, dzięki czemu udało się zebrać mnóstwo żywności przekazanej następnie dla wielu potrzebujących rodzin w okresie świątecznym. Pomoc ta stanowiła dla tych rodzin ogromne wsparcie, a uczestnictwo członków Stowarzyszenia w tego rodzaju zbiórce dało im poczucie bycia pomocnym oraz pozwoliło dostrzec problemy innych ludzi.
Na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu w dniu 3.09.07r. w ramach Święta Miasta Oświęcim, byliśmy uczestnikami Plenerowego Forum Organizacji Pozarządowych, gdzie członkowie naszego Stowarzyszenia aktywnie spędzili wolny czas: prezentowali swoje prace plastyczne, których jakość i ilość wyróżniała się wśród innych stoisk. Podczas Forum uczestnicy zapoznali się z działalnością innych organizacji oraz brali udział w konkursach, a także obejrzeli występy artystyczne ( między innymi koncert zespołu Golec u Orkiestra).
bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu