Aktualności - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
Dzień 15 kwietnia 2008r.  został  ogłoszony przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych Światowym Dniem Pracy Socjalnej. Celem tego wydarzenia jest m.in. promowanie profesjonalnych działań socjalnych. Myślą przewodnią obchodów w roku 2008 było zagadnienie:
„Praca Socjalna: Tworzenie Świata Nowych Wartości”.

ŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ Jednostki organizacyjne pomocy społecznej z terenu miasta Oświęcim: Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu włączyły się do udziału w  tym ważnym o dla struktur pomocy społecznej ŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ 2008wydarzeniu, poprzez zaplanowane w dniach 14-15 kwietnia 2008 lokalne obchody. Pragnęliśmy, by święto to stworzyło okazję do spotkań środowisk i instytucji wykonujących pracę socjalną na terenie powiatu oświęcimskiego oraz umożliwiło promocję tej wspaniałej profesji.


Zależało nam również, by zaangażować w nasze obchody najmłodsze pokolenie, dlatego też zaprosiliśmy do współpracy oświęcimskie szkoły.
W dniu 14 kwietnia w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyła się konferencja szkoleniowa „Nowe wartości pracy socjalnej w powiecie oświęcimskim”. Podczas spotkania zostały zaprezetowane dobre praktyki pracy socjalnej na terenie naszego powiatu oraz nowe trendy i metody w tej dziedzinie.  Zapoznaliśmy równiez uczestników z zasadami przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Oświęcim za osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej – JUDYMKA 2008. Konferencja skierowana była do młodzieży klas licealnych oraz przedstawicieli jednostek pomocy społecznej.

Główne obchody przypadły na dzień 15 kwietnia.
ŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ 2008 Nasze działania skierowane były również do mieszkańców Oświęcimia, których chcieliśmy poinformować o ofercie pomocy jaką mogą uzyskać na terenie miasta w celu rozwiązania różnego rodzaju problemów życiowych i sytuacji kryzysowych, dlatego też jednym z punktów programu było Mobilne centrum poradnictwa specjalistycznego na terenie miasta Oświęcim „Autobus Socjalny”.  ŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ 2008Mieszkańcy miasta mogli uzyskać w nim bezpłatną pomoc prawną, bezpłatną pomoc specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej oraz bezpłatną informację o uprawnieniach socjalnych.   Nasz autobus miał trzy  przystanki w różnych centralnych punktach miasta, by móc dotrzeć z informacją socjalną do szerokiego grona odbiorców.


ŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ 2008 Przez cały dzień trwał nasz happening socjalny, podczas którego tworzyliśmy „KSIĘGĘ POMOCNYCH DŁONI”. Wszystkich tych, którzy
- uważają, że warto pomagać drugiemu człowiekowi,
- pomagają innym,
- chcą pomagać innym
jednym słowem mówią TAK dla idei pomocy
zapraszaliśmy do pozostawienia śladu swojej dłoni na naszych arkuszach i podpisania jej. ŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ 2008Zachęcaliśmy również do wpisania własnych przemyśleń co do idei pomocy. Chcieliśmy stworzyć jak największą księgę, ŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ 2008by pokazać że wiele ludzi popiera ideę pomocy, a słabsi i potrzebujący mogą na nas liczyć!  Wolontariusze gromadzili pomocne dłonie wśród mieszkańców miasta,  pracowników instytucji miejskich i powiatowych oraz naŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ 2008 terenie swoich szkół.  Podczas finału obchodów wszystkie ŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ 2008arkusze zostały połączone i nasza księga, dzięki wspaniałemu zaangażowaniu młodzieży z Zespołu ŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ 2008Szkół nr 1, Miejskiego Gimnazjum nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 11 osiągnęła pożądany rozmiar. Księgę rozpoczyna dłoń włodarza naszego miasta - Prezydenta Janusza Marszałka. Światowy dzień pracy socjalnej 2008
Cieszymy się, że tak wielu mieszkańców miasta w ten symboliczny sposób wyraziło poparcie dla idei pomocy.

KSIEGA POMOCNYCH DłONI 2008


KSIEGA POMOCNYCH DłONI 2008
Obchody zostały zakończone wspólnym spotkaniem na ogrodzie naszego Domu,ŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ 2008 gdzie poza możliwością zapoznaniaŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ 2008 się z działalnościąŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ 2008 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na terenie naszego miasta była okazja do współnego grillowania, karaoke oraz integracji. ŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ 2008Spotkanie uświetnił również zespół Koła Gospodyń Wiejskich „Stawowianki”.
Serdeczne podziękowania
kierujemy do:

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu
Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
Dyrekcji i Młodzieży Zespołu Szkół nr 1, MG nr 2 oraz SP 11
Komendanta Straży Miejskiej
Zespołu "Stawowianki" przy Kole Gospodyń Wiejskich Stare Stawy w Oświęcimiu
Światowy Dzień Pracy Socjalnej 2008oraz sponsorów naszego spotkania integracyjnego:

P. Janusza Rogalskiego- Rzeźnictwo -Wędliniarstwo, Oświęcim-Babice- za mnóstwo kiełbasek, które zapełniły wszystkich wygłodniałych po całodzienej pracy :)
P. Roberta Tyrana –Piekarstwo, Murarstwo i Doradztwo Budowlane,Polanka Wielka-  za świeżutki chlebek, bez którego kiełbaski by tak nie smakowały:)
P. Wiesława Topór - Przedsiębiorstwo „AGENA” - za zastawę stołową na naszą imprezę oraz materiały do księgi pomocnych dłoni.


bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu