Aktualności - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
Z dniem 01.01.2008r. zaczęły obowiązywać Uchwały Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007r., na mocy których uległ zmianie zakres usług świadczonych przez nasz ośrodek oraz uległy zmianie zasady odpłatności za usługi świadczone przez DDP.
Naszym nowym zadaniem jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych nad chorymi w domu. Więcej informacji na ten temat będzie można uzyskać w zakładce dotyczącej tej formy pomocy.
Nowe zasady odpłatności, w tym opłat stałych i odpłatności za posiłki  przedstawione są  w zakładkach poszczególnych sekcji :zasady odpłatności.

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu