Aktualności - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
Dzień Pracownika Socjalnego 2007 W dniu 23 listopada 2007 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyły się pierwsze miejskie obchody święta pracowników służb społecznych -Dnia pracownika socjalnego. Dzienny Dom Pomocy był wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraganizatorem uroczystości. Podczas obchodów mieliśmy możliwość zaprezentować działalność naszej jednostki. Dzień Pracownika Socjalnego 2007(w odpowiedzi na prośby docierające do nas postaramy się zamieścić prezentację multimedialną na naszej stronie) Poza prezentacjami miejskich jednostek pomocy społecznej uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania wykładu dr Małgorzaty Duda nt "Znaczenie pracy socjalnej dla społeczności lokalnej" oraz obejrzenia filmu dokumentalnego "Zawód-pracownik socjalny". Po raz pierwszy wręczone zostały również nagrody Prezydenta Miasta Oświęcim za osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

Dzien Pracownika Socjalnego 2007 Judymkę 2007 otrzymali podczas gali:
P.Jan Dłubisz- za wieloletnią służbę drugiemu człowiekowi i całokształt działań w dziedzinie pomocy społecznej
P.Marzena Mika - za szczególne zaangażowanie w pracy na rzecz ludzi bezdomnychdps4.jpg
P.Elżbieta Kwadrans - za serce i zaangażowanie w opiece nad najmłodszymi mieszkańcami miasta Oświęcim
P.Krystyna Sekuła - za szczególne zaangażowanie w pracy na rzecz ludzi dotkniętych schorzeniami psychicznymi
ks.dr Robert Bieleń - za szczególne osi±gnięcia w zakresie prowadzonej działalności socjalnej wśród dzieci i młodzieży miasta Oświęcim oraz za zasługi w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej.

Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje!!!!

Za pomoc w organizacji uroczystości serdecznie dziękujemy:

Oświęcimskiemdps3.jpgu Centrum Kultury;
Pani dr Małgorzacie Duda za przyjęcie naszego zaproszenia i uświetnienie naszej uroczystości interesującym wykładem;
Młodzieży i Gronu Pedagogicznemu Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Oświęcimiu za przygotowowanie wyśmienitego poczęstunku i profesjonalną obsługę naszego bufetu;Dzień Pracownika socjalnego 2007
Warsztatom Terapii Zajęciowej w Trzebini za bezinteresowną pomoc w przygotowaniu statuetek Judymki ;
Video Studio Gdańsk za wypożyczenie filmu "Zawód-pracownik socjalny"

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu