Aktualności - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu

DNI OTWARTE 2007 W dniu 22 listopada 2007r. miejskie instytucje pomocy społecznej realizowały projekt pod nazwą: „Spotkania”. Do udziału w projekcie zostało zaproszonych przeszło 100 uczniów oświęcimskich szkół średnich. Młodzież odwiedziła nasz Ośrodek,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Noclegownię Miejską oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Celem projektu było   umożliwienie młodzieży nawiązania bezpośrednich kontaktów z podopiecznymi placówek.
W Dziennym Domu Pomocy młodzież uczestniczyła w różnych formach terapii i aktywizacji osób starszych. DNI OTWARTE 2007Zajęcia przeprowadzane były w 5 modułach: muzykoterapii, fizjoterapii, terapii informatycznej, arteterapii i treningu pamięci. W każdym module uczestniczyły wspólnie zarówno osoby starsze, jak i młodzież. Każdy uczestnik projektu miał możliwość zapoznania się z wszystkimi formami pracy, współuczestniczenia w zajęciach oraz obserwacji specyfiki funkcjonowania osób starszych, problemów starości, a także form aktywizacji seniorów. Dla obu pokoleń spotkania te były bardzo owocne.


bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu