Aktualności - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, tradycja pomagania sobie wzajemnie, angażowania się na rzecz rozwiązywania problemów potrzebujących.
Wolontariat i pomaganie związane są nieustannie z naszymi dziejami, potrzebą człowieka, by angażować się w zmienianie świata, rozwój społeczny, wspieranie najsłabszych i wykluczonych. We współczesnym świecie działania te są wciąż potrzebne, a idea wolontariatu jest nadal aktualna. Byśmy o tym nie zapominali 5 grudnia został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Wolontariusza.
Pierwsza Oświęcimska Gala Wolonatriatu odbyła się 9 grudnia w OCK. Jej celem  była  promocja bezinteresownej pomocy innym na terenie Ziemi Oświęcimskiej oraz wyróżnienie najbardziej zaangażowanych działaczy na polu wolontariatu.
Sala teatralna centrum kultury została zapełniona przedstawicielami władz miejskich i powiatowych, dyrektorami instytucji, organizacji i szkół, członkami stowarzyszeń oraz co najważniejsze wolontariuszmi, ich rodzicami i koordynatorami wolontariatu. Nie zabrakło również licznie reprezentowanych odbiorców działań altruistów, czyli dzieci z domu dziecka, świetlic środowiskowych, ośrodków terapetycznych oraz naszych seniorów.


Galę rozpoczęła prezentacja o działaniach społecznych podejmowanych na terenie miasta Oświęcim w okresie wrzesień 2008/listopad 2009. Następnie o niezwykłej pasji jaką jest pomaganie, o wytrwałości i misji w działaniu opowiedzieli Ola Malec i Dawid Szydło z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, wolontariusze zbierający środki na rzecz Sióstr Karmelitanek w Kazachstanie. O pracy przy  akcji „Szlachetna paczka”na rzecz ubogich rodzin, by mogły one godnie spędzić święta wzruszająco relacjonowały Justyna Mroczek i Ania Błazenek z PZ nr 1 Szkół Ogólnokształcących im.St.Konarskiego.
Na zakończenie wystąpień wolontariuszy swoimi przeżyciami odnośnie  tworzenia, współpracy i zaangażowania się w działanie Salezjańskiego Centrum dla Dorosłych  i Akademi Sztuk Przeróżnych na Zasolu (przy SALOS -Zasole) podzielili się  Barbara Kuciel i Zdzisław Wójcik.
Podziękowania za trud pracy wkładany przez wolontariuszy oraz życzenia wytrwałości w dalszych działaniach zgromadzeni usłyszeli od Prezydenta Miasta Oświęcim Janusza Marszałka oraz Starosty Oświęcimskiego Józefa Kały. Obaj włodarze uczestniczyli w dekoracji najlepszych z najlepszych. Tytułem -Wolontariusz Roku 2009- zostało nagrodzonych 49 osób. 16 otrzymało wyróżnienia za pracę wolontarystyczną.
Część artystyczną spotkania rozpoczęły dzieci z klasy 1 Zespołu Szkół nr 1 przedstawieniem „Mały Książę”. Dzieci ze świetlicy terapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Szansa” odtańczyły radosną sambę, a Agnieszka Bruzda ze Stowarzyszenia Ziemi Oświęcimskiej na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych wzruszająco zaśpiewała „Małego Księcia”. Finał GALI należał do młodzieży z Gimnazjum nr 4, która wykonała wielki przebój Michaela Jacksona „We are the world”
Wszyscy goście zostali zaproszeni na herbatkę i ciasta upieczone przez poszczególne instytucje i organizacje, a podczas poczęstunku nie zabrakło rozmów i wymiany doświadczeń.
Laureatami byli wolontariusze i absolwenci z ZS nr 1, Mg 2, Mg 3, Mg 4, PZ nr 1, PZ nr 4,ZSZZTS, Stowarzyszenie”Szansa”, Maltańska Służba Medyczna w Oświęcimiu, Stowarzyszenie SALOS RP Zasole, ZHP.
bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu