Aktualności - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
Aktualności - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, tradycja pomagania sobie wzajemnie, angażowania się na rzecz rozwiązywania problemów potrzebujących.
Wolontariat i pomaganie związane są nieustannie z naszymi dziejami, potrzebą człowieka, by angażować się w zmienianie świata, rozwój społeczny, wspieranie najsłabszych i wykluczonych. We współczesnym świecie działania te są wciąż potrzebne, a idea wolontariatu jest nadal aktualna. Byśmy o tym nie zapominali 5 grudnia został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Wolontariusza.
Pierwsza Oświęcimska Gala Wolonatriatu odbyła się 9 grudnia w OCK. Jej celem  była  promocja bezinteresownej pomocy innym na terenie Ziemi Oświęcimskiej oraz wyróżnienie najbardziej zaangażowanych działaczy na polu wolontariatu.
Sala teatralna centrum kultury została zapełniona przedstawicielami władz miejskich i powiatowych, dyrektorami instytucji, organizacji i szkół, członkami stowarzyszeń oraz co najważniejsze wolontariuszmi, ich rodzicami i koordynatorami wolontariatu. Nie zabrakło również licznie reprezentowanych odbiorców działań altruistów, czyli dzieci z domu dziecka, świetlic środowiskowych, ośrodków terapetycznych oraz naszych seniorów.


Czytaj więcej...

Szansospotkanie13 lipca br. do naszego Domu zawitała młodzież z oświęcimskiego Stowarzyszenia „Szansa”. Jednym z zadań stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i młodzieży w rozwijaniu potencjału twórczego i intelektualnego. Taki też cel miała wizyta w DDP. Młodzież zajęła się pracami plastycznymi : tworzeniem figurek z masy solnej oraz tworzeniem obrazków z materiałowych wycinków. Nad całością pracy czuwały nasze plastyczki- Marta i Alicja.

Czytaj więcej...

DE-DE-PO-WSKA PLAŻA28 sierpnia 2009r kolejny raz w ramach obchodów Święta Miasta Oświęcim przed OCK stanęło nasze stoisko, Tym razem Wszystkich obecnych na IV Powiatowym Pikniku Organizacji Pozarządowych zapraszaliśmy na „DE-DE-POWSKĄ  PLAŻĘ”. Na stoisku prezentowaliśmy twórczość plastyczną uczestników DDP. Większość prac miała charakter marynistyczny: królowały gipsowe muszelki, rybki oraz autentyczny piasek z plaż polskiego Bałtyku. Odwiedzający Piknik mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na plaży, stając za specjalną planszą, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Czytaj więcej...

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu