Aktualności - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
Aktualności - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
Workshop 2008W dniach 7-10 września po raz kolejny odbyło się międzynarodowe spotkanie terapeutów z krajów Grupy Wyszehradzkiej, w których Polskę reprezentuje nasz ośrodek wspólnie z DPS z Krakowa. Tym razem gospodarzami były Węgry. Workshop 2008 Nasze zajęciaWarsztaty przebiegały w niezwykle przyjaznej atmosferze, bariery językowe zniknęły i dominowała chęć wzajemnego przekazania wiedzy pomiędzy Workshop 2008 Nasze zajęciaposzczególnymi krajami. Każdy ośrodek prezentował jedną technikę, którą można wykorzystać w pracy z podopiecznymi. Nasza załoga odkrywała tajniki decoupage, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony pozostałych terapeutów. Workshop 2008 -Ula tka dywanikWiele też nauczyłyśmy się. Podczas kilku dni ciężko pracowałyśmy, by poznać jak najwięcej przydatnych w naszej codziennej pracy metod. Niektóre wprowadziły nas w prawdziwy zachwyt i bezpośrednio po powrocie zostały zastosowane w pracy z naszymi uczestnikami. Już niebawem będziemy mogli się pochwalić zatem twórczymi nowościami.

Czytaj więcej...

29 kwietnia odbyło się szkolenie kolejnej grupy młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu, która będzie brać udział w realizacji programu BENEFICIUM. Szkolenie Beneficium18 młodych ludzi zostało przeszkolonych w tematyce wolontariatu. Młodzież pracowała w zespołach nad swoimi motywacjami do pracy na rzecz innych.Szkolenie Beneficium Dowiedzieli sie również na czym polega wolontariat od strony prawnej, jakie mają prawa oraz jakie obowiązki na nich ciążą. Przeszkoleni wolontariusze już wkrótce rozpoczną pracę na rzecz osób starszych - podopiecznych naszego Domu. 

Czytaj więcej...

Z dniem 01.01.2008r. zaczęły obowiązywać Uchwały Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007r., na mocy których uległ zmianie zakres usług świadczonych przez nasz ośrodek oraz uległy zmianie zasady odpłatności za usługi świadczone przez DDP.
Naszym nowym zadaniem jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych nad chorymi w domu. Więcej informacji na ten temat będzie można uzyskać w zakładce dotyczącej tej formy pomocy.
Nowe zasady odpłatności, w tym opłat stałych i odpłatności za posiłki  przedstawione są  w zakładkach poszczególnych sekcji :zasady odpłatności.

Dzień 15 kwietnia 2008r.  został  ogłoszony przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych Światowym Dniem Pracy Socjalnej. Celem tego wydarzenia jest m.in. promowanie profesjonalnych działań socjalnych. Myślą przewodnią obchodów w roku 2008 było zagadnienie:
„Praca Socjalna: Tworzenie Świata Nowych Wartości”.

ŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ Jednostki organizacyjne pomocy społecznej z terenu miasta Oświęcim: Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu włączyły się do udziału w  tym ważnym o dla struktur pomocy społecznej ŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ 2008wydarzeniu, poprzez zaplanowane w dniach 14-15 kwietnia 2008 lokalne obchody. Pragnęliśmy, by święto to stworzyło okazję do spotkań środowisk i instytucji wykonujących pracę socjalną na terenie powiatu oświęcimskiego oraz umożliwiło promocję tej wspaniałej profesji.


Czytaj więcej...

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu