Różne

POMOC INSTYTUCJONALNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sobieskiego 15B

tel. 33/847-90-00, 847-90-01,847-90-02

czynny od poniedziałku do piątku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4

tel. 33/842-23-29, 842-42-27

czynny od poniedziałku do piątku

 • pomoc finansowa
 • pomoc rzeczowa (darowizna i użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego)
 • uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego
 • poradnictwo prawne, socjalne i psychologiczne
 • ustalenie stopnia niepełnosprawności
 • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 • likwidacja barier architektonicznych i technicznych

OŚRODKI AKTYWIZACYJNE

Dzienny Dom Pomocy

ul. Czecha 8

tel. 33/841-17-81, 0/783-434-107

czynny od poniedziałku do piątku

od godz. 6.30 do 15.30

Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Śniadeckiego 24

tel. 33/844-44-61, 842-44-63

dyżur: poniedziałek, środa

od godz.12.00 do 18.00

wtorek od godz.12.00 do 20.00

 • pobyt dzienny w ośrodku wsparcia: zajęcia aktywizujące, terapia zajęciowa, rehabilitacja, wyżywienie
 • usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania
 • poradnictwo, wsparcie, informacja o formach pomocy dla osób starszych
 • zajęcia aktywizujące:
  • wykłady,
  • język angielski,
  • zespół wokalny,
  • ćwiczenia rehabilitacyjno-ruchowe,
  • sekcja tkactwa artystycznego "Osnowa"

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE

Stowarzyszenie „Pokolenia” przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu

ul. Czecha 8

tel. 33/841-17-81, 0/783-434-107

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Koło nr 1 w Oświęcimiu

ul. Olszewskiego 43

tel. 33/842-87-86

Polski Związek Niewidomych

Koło Powiatowe Oświęcim

ul. Dąbrowskiego 125

tel. 33/842-50-20

dyżur: poniedziałek od godz.11.30 do 14.30

środa od godz.10.00 do 17.00


Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

- Koło Miejskie w Oświęcimiu

ul. Dąbrowskiego 15

tel. 33/842-27-72

dyżur: wtorek od godz.10.00 do 14.00

czwartek od godz.16.00 do 18.00

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

ul. Śniadeckiego 21 tel. 33/842-32-20

KLUBY SENIORA

Klub Seniora przy Radzie Osiedla Południe

ul. Wyspiańskiego 11

tel. 33/842-31-72

dyżur: poniedziałek od godz.17.00 do 18.00

czwartek od godz.16.00 do 18.00

Klub Seniora “Stare Miasto”

ul. Rynek Główny 2

tel. 33/842-47-88

dyżur: wtorek, czwartek, sobota

od godz.17.00

Klub Seniora “Wrzos”

ul. Bałandy 4d

tel. 33/843-29-80

dyżur: środa od godz.17.00


Klub Seniora “Krokus”

ul. Obozowa 43

tel. 33/843-29-94

dyżur: wtorek, czwartek, piątek

od godz.16.00

Klub Seniora „Dwory – Kruki”

ul. Zwycięstwa 45

tel. 33/844-22-57

dyżur: czwartek od godz.17.00

INNE ORGANIZACJE

Koło Gospodyń Wiejskich

Stare Stawy”

Zespół „Stawowianki”

tel. 33/844-31-09

dyżur: wtorek od godz.17.00

Koło Gospodyń Wiejskich „Dwory”

Zespół „Dworzanie”

ul. Zwycięstwa 45

33/842-69-14

dyżur: środa od godz.17.00

Koło Gospodyń Wiejskich “Monowice”

ul. Stara Droga 2

tel. 33/842-67-03

dyżur: pierwszy wtorek miesiąca od godz.18.00

Zakład Salezjański im. ks. Bosko Chór Męski „Auxilium”

ul. Jagiełły 10

tel. 33/842-25-75

Salezjańskie Centrum dla Dorosłych

ul. Pileckiego 31

tel. 33/843-05-63

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu