Ogólne
 • Festiwal Rozmaitości Rozrywkowych "50 – tka i co dalej?" (2006)
  podczas którego oświęcimscy seniorzy mieli możliwość skorzystania z różnorodnych i ciekawych zajęć miedzy innymi aerobic, samoobrona, joga, relaksacja, nauka rysunku, kulinaria oraz różnych usług m. in. fryzjerskich, kosmetycznych, manicuru, masażu.
 • Koncert charytatywny pt. "Zimowy Rytm Serca" (2006)
  udział w koncercie przyczynił sie do rozwoju potencjału twórczego seniorów, integracji ze środowiskiem, rozbudzenia kreatywności,a tym samym dał poczucie równoprawnej pozycji z innymi fazami życia oraz zapewnił kształtowanie pozytywnego obrazu starości w świadomości społecznej.
 • Wielka Zbiórka Żywności (2006)
  dla najuboższych mieszkańców naszego miasta, uczestnictwo członków Stowarzyszenia w zbiórce dało im poczucie bycia pomocnym, a także pozwoliło dostrzec problemy innych ludzi.
 • "SENIOFORMATYKA" (2007)
  projekt w ramach umowy z Województwem Małopolskim w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Naszym celem było przygotowanie osób starszych do korzystania ze środków, narzędzi i metod nowoczesnej technologii informacyjnej oraz nabycie przez uczestników projektu umiejętności związanych z wykorzystaniem internetu jako środka komunikacji i publikacji.
 • Ocalić od zapomnienia” - lekcja wspomnień o wydarzeniach i czynach niepodległościowych dla mieszkańców miasta Oświęcim” (2008)
  projekt realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Oświęcim. Celem projektu było obudzenie ducha patriotyzmu, integracja międzypokoleniowa Seniorów z młodzieżą, wymiana doświadczeń oraz wspólna praca twórcza, działania edukacyjne wobec mieszkańców miasta związane z okresem niewoli i odzyskania niepodległości: przypomnienie zachowanych w pamięci Seniorów oraz zapisanych w historii kraju i miasta zdarzeń historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości.
 • Andrzejkowa zabawa integracyjna (2008)
  projekt współfinansowany ze środków PFRON. Wspólnie z nami bawili się przedstawiciele zaprzyjaźnionych domów: Środowiskowego Domu Samopomocy z Oświęcimia oraz Domu Pomocy Społecznej z  Zatora.
 • Oświęcimskie Centrum Informacyjno-Doradcze dla Seniorów (2009)
  projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Główna realizacja zadania polegała na świadczeniu usług poradnictwa dla beneficjentów projektu tj. seniorów i ich rodzin. Przez minimum 20 godzin tygodniowo wykonywane były usługi doradcze, informacyjne przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów.

  W ramach OCiD uruchomione zostało również stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, z którego mogli skorzystać seniorzy, uzyskując wsparcie dyżurujących. Świadczenie specjalistycznego wsparcia psychoterapeutycznego cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony beneficjentów. Doradztwo i orzecznictwo z dziedziny prawa w zakresie praw obywatelskich, majątkowych, spadkowych, problemów własnościowych, świadczeń itp. dla seniorów miało również istotne znaczenie. Ponadto organizowano spotkania tematyczne i prelekcje dla seniorów. W ramach działalności OCID przygotowano i wydano 30 tys. ulotek informacyjnych dla beneficjentów. Wydano również informator dla oświęcimskich seniorów, który jest swoistym przewodnikiem po działających na terenie lokalnym instytucjach i organizacjach oraz zawiera wskazówki dotyczące najistotniejszych problemów osób starszych.
 • Oświęcimska Gala Wolontariatu (2009)
  z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza współorganizowaliśmy Pierwszą Oświęcimską Galę Wolontariatu, której celem była promocja bezinteresownej pomocy innym na terenie Ziemi Oświęcimskiej oraz wyróżnienie najbardziej zaangażowanych działaczy na polu wolontariatu.
 • AKTYWNOŚC NIE ODCHODZI NA EMERYTURĘ” (2010)
  projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego mający na celu zaktywizowanie seniorów z terenu powiatu oświęcimskiego poprzez organizację cyklu zajęć:integracyjnych, twórczych, kulinarnych, ruchowych, kosmetycznych, kulturalnych i informacyjnych.
bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu