Wierszyki i rymowanki

Kolorową piłkę mam

Małym dzieciom piłkę dam

Skacze piłka tap, tap, tap

Tu ją złap, tam ją złap.

Rzuca Piotruś do Jasia

A Jagusia do Stasia

Skacze piłka tap, tap, tap

Tu ją złap tam ją złap.

 

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu