Aktualności - Osoby Starsze
Aktualności - Osoby Starsze
Czytaj więcej...W dniu 02.07.2009r. w naszym Domu  odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne. Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu przeprowadził wykład dotyczący bezpiecznego opuszczania budynku w sytuacji pożaru, a następnie na próbę ogłosił stan zagrożenia pożarem na terenie placówki. Zadaniem personelu oraz uczestników DDP było przeprowadzenie ewakuacji. Akcja powiodła się, wszyscy szybko, bez paniki znaleźli się w bezpiecznym miejscu. Po praktycznej próbie wszyscy uczestnicy spotkania  ponownie zebrali się i wspólnie dyskutowali.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...23 czerwca 2009r w Oświęcimskim Centrum Kultury miał miejsce kolejny już wernisaż    twórczości naszych seniorów, tym razem połączony z  premierowym przedstawieniem pt. „WĘDRUJĄCY PASTERZ”, przygotowanym z okazji obchodów Roku Papieskiego przez grupę teatralną „DE-DE-PE”.    Czytaj więcej...Część   artystyczna tematycznie była  związana z historią     życia   i  pontyfikatem Jana Pawła II.   Spektakl został entuzjastycznie przyjęty przez widzów, artyści zebrali wiele braw i gratulacji. 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...17 czerwca na Zamku Książąt Oświęcimskich miało miejsce uroczyste spotkanie podsumowujące konkurs pt. „ Imię dla kasztanowca” organizowanego przez Miejskie Gimnazjum Nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu pod patronatem Urzędu Miasta Oświęcim oraz wręczenie nagród laureatom.  Czytaj więcej... Dzięki tej inicjatywie nasz kasztan z „głównego” przystanku  „doczekał się na własne imię”, które wymyślił nasz uczestnik- Pan Antoni Kwaśniak. Zwycięzca konkursu nazwał  kasztanowca „ Oświęcimskim Kasztelanem”, za co otrzymał główną  nagrodę z rąk Prezydenta Miasta Oświęcim Pana Janusza Marszałka oraz poety Pana Jana Ptaszkowskiego.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...17 czerwca 2009r. grupa Seniorów z Oświęcimia wybrała się na wycieczkę do Wadowic. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie domu rodzinnego Jana Pawła II, a tym samym uczczenie idei obchodów Roku Papieskiego.  Czytaj więcej...
W programie wycieczki było również zwiedzenie Bazyliki pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, gdzie uczestnicy wycieczki oglądali chrzcielnicę, przy której Karol Wojtyła otrzymał chrzest.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...19 maja br. w naszych progach gościliśmy młodzież z Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego, która przedstawiła program multimedialno - słowny o twórczości naszego rodzimego poety Jana Ptaszkowskiego. Celem tego spotkania była promocja konkursu pt. „ Imię dla kasztanowca” organizowanego przez w/w gimnazjum pod patronatem Urzędu Miasta Oświęcim. Intencją organizatorów konkursu jest przybliżenie twórczości Jana Paszkowskiego, ocalenie od zapomnienia wyjątkowych miejsc i obiektów w naszym mieście, zwrócenie uwagi na lokalną historię i tradycje, wzmacnianie więzi z małą ojczyzną - naszym miastem, promocja pozytywnych postaw społecznych oraz kształtowanie dobrego wizerunku naszego miasta, jako miejsca o bogatej kulturze i historii.

Czytaj więcej...

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu