Aktualności - Osoby Starsze
Aktualności - Osoby Starsze
Czytaj więcej...Przebywanie i tulenie się do drzew ma znaczenie terapeutyczne i nawet owa terapia ma swą nazwę ...silvoterapia:).....

Taki też cel miała wycieczka nad jezioro Chechło, na którą dnia 9 września br. pojechali uczestnicy naszego Domu. Po dotarciu na miejsce rozpoczęły się przygotowania do pieczenia prażonych, następnie miło czas można było spędzić spacerując po lesie, zbierając szyszki i inne dary natury, które później zostaną wykorzystane w twórczej pracy terapeutycznej. Kiedy prażone było już gotowe wszyscy zasiedli do biesiady na łonie natury, połączonej z zabawami, śpiewem a nawet tańcami!                                                 
Smutno było wracać do Oświęcimia...
3 września to dzień ustanowiony na pamiątkę daty 3 września 1291 roku -jest to jedna z pierwszych dat związanych z Oświęcimiem  już jako miastem. Z tego powodu dzień  ten  został ogłoszony uchwałą Rady Miasta Dniem Miasta Oświęcim.
Czytaj więcej...Z okazji  Święta Miasta w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta   Na to jedno z najważniejszych posiedzeń  zostali zaproszeni Seniorzy z naszego Domu. Rok 2009 Rada Miasta ogłosiła Rokiem Jana Pawła II, a nasi Seniorzy ( jak donosiły oświęcimskie media ) zostali zaproszeni, aby swoim występem pt.”Wędrujący Pasterz” uświetnić Sesję. Przedstawienie to montaż słowno – muzyczny, na który składały się wiersze Jana Pawła II i innych autorów oraz pieśni takie jak: “Abba Ojcze”,”Barka” i “Pobłogosław Ojcze nam”. Wykonanie   przedstawienia spotkało się z uznaniem i zostało nagrodzone gromkimi brawami.
Czytaj więcej...„Pokoleniada” to nazwa turnieju  ogrodowego, który odbył się dnia 28 sierpnia 2009 w naszym ośrodku  w ramach obchodów Święta Miasta. Celem spotkania była aktywizacja uczestników poprzez rozgrywki sportowe i  współzawodnictwo. Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy Pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w  Bobrku, dzieci ze Stowarzyszenia „Szansa” i dzieci z Domu Dziecka  w Oświęcimiu. W turnieju brała również udział młodzież i dzieci z terenu miasta Oświęcim. Zawodnicy rywalizowali w takich dyscyplinach jak: Boules,  “Latające worki”, „Rzutki”, „Przenoszenie wody”, „Kulki” i „Przeciąganie liny”. Wszystkie dyscypliny cieszyły się  ogromnym zainteresowaniem, walka była zacięta i dostarczyła dużo emocji i radości.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...17 lipca nasi uczestnicy wzięli udział w spotkaniu  na temat przeciwdziałania  zjawisku   jakim    jest   przemoc   wobec   osób    starszych w środowisku.   Prelekcję   prowadziła   Pani  Kamila  Bandurska  i Pani Ewelina Jodłowska z Powiatowego Specjalistycznego  Ośrodka  Wsparcia   dla   Ofiar   Przemocy w Rodzinie i  Ośrodka Interwencji  Kryzysowej  w  Oświęcimiu.  Celem  spotkania     było    omówienie powyższego  problemu  oraz  przekazanie  informacji  gdzie  i  w  jakiej formie osoby starsze  dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc, poradę lub wsparcie.
bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu