Aktualności - Małe Dzieci

Dzieci uczęszczające do Dziennego Domu Pomocy – Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi mają możliwość objęcia ubezpieczeniem NNW przez towarzystwo ubezpieczeniowe PZU S.A.

                   Ubezpieczenie na sumę 10,000,00 zł. w wariancie bezkomisyjnym obejmuje okres                                                   od 01.10.2014r.-30.09.2015 r.

Ochrona trwa 24 godziny na dobę i obowiązuje na całym świecie.

Jednorazowa składka wynosi 37,00 zł.

Zainteresowanych prosimy o dokonanie wpłaty u opiekunek do 30.09.2014 r.

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu