Aktualności - Małe Dzieci

Szanowni Państwo,

od 24 marca 2014 r. rozpoczynamy proces rekrutacji dzieci na nowy rok opiekuńczy 2014/2015 w Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi DDP w Oświęcimiu.

Informujemy, że w okresie od 01 do 31 sierpnia 2014 r. sekcja będzie funkcjonować w ramach dyżuru dla 20 dzieci.

Zgodnie z regulaminem sekcji kwalifikacji dzieci będzie dokonywać Komisja Rekrutacyjna. Rekrutacja będzie przebiegać w kilku etapach:

ETAPY

TERMINY

DZIAŁANIA

Etap I

od 24 marca

do 4 kwietnia

2014r.

Rekrutacja wśród rodziców dzieci kontynuujących pobyt, mających pierwszeństwo przy kwalifikacji na nowy rok opiekuńczy

Etap II

od 7 kwietnia 2014r.

Zapisy dzieci w siedzibie DDP w Oświęcimiu.

od 8 kwietnia 2014r.

Zapisy dzieci w formie elektronicznej- należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(karty wysłane przed dniem 8 kwiernia nie będą uwzględniane przy rekrutacji)

25 kwiecień

2014 r.

OSTATECZNY TERMIN
SKŁADANIA KART ZGŁOSZENIOWYCH

Etap III

28-29 kwietnia 2014r.

Kwalifikacja dzieci do oddziałów przez Komisję Rekrutacyjną. Kwalifikacja dzieci odbędzie się w oparciu o kryteria regulaminowe- wg kolejności:
a) dzieci rodziców/opiekunów pracujących, w tym:
-rodziców/opiekunów niepełnosprawnych
-rodziców/opiekunów samotnie wychowujących dzieci
b) z rodzin dysfunkcyjnych i niezaradnych życiowo
c) z innych rodzin
Przy spełnianiu kryteriów przez większą ilość chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.
Podczas kwalifikacji uwzględniany będzie również wiek dziecka i limity miejsc w poszczególnych oddziałach.

30 kwietnia 2014r.

Wyniki rekrutacji – listy dzieci przyjętych dostępne będą w siedzibie ośrodka oraz na stronie internetowej DDP.

Etap IV

od 26 kwietnia 2014r.

Zapisy nowych dzieci, których przyznanie prawa pobytu w sekcji uzależnione będzie od posiadanych wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu