Aktualności - Małe Dzieci

W dniu 15.11.2013- r. dzieci uczęszczające do Dziennego Domu Pomocy – Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi będą miały przeprowadzane badania logopedyczne

przez Panią mgr Renatę Witkowską

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu.

W związku z powyższym prosimy rodziców o zapewnienie w miarę możliwości obecności dzieci w tym dniu.

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu