Aktualności - Małe Dzieci

Dzieci uczęszczające do Dziennego Domu Pomocy – Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi mają

możliwość objęcia ubezpieczeniem NNW

przez towarzystwo ubezpieczeniowe PZU S.A.

 

Ubezpieczenie na sumę 10,000,00 zł. w wariancie bezkomisyjnym

obejmuje okres od 01.10.2013r.-30.09.2014 r.

Ochrona trwa 24 godziny na dobę

i obowiązuje na całym świecie.

Jednorazowa składka wynosi 35,00 zł.

Zainteresowanych prosimy o dokonanie wpłaty u opiekunek do 30.09.2013 r.

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu