Aktualności - Małe Dzieci

 

Lista dzieci dodatkowo zakwalifikowanych do Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi
Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu w roku opiekuńczym 2013/2014:

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

Gniadek Łucja

2

Kołodziej Krzysztof

3

Swoboda Amelia

4

Wójcik Tomasz

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu