Aktualności - Małe Dzieci

W dniu 06.12.2012 r. zorganizowana zostanie zabawa mikołajkowa

dla dzieci uczęszczających do Dziennego Domu Pomocy – Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi

Na spotkaniu z rodzicami we wrześniu ustalono koszt paczki - 25,00 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać u opiekunek do 23.11.2012 r.

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu