Aktualności - Małe Dzieci

Informujemy, że w maju

zajęcia muzyczno-ruchowe

po angielsku Musical Babies.

odbywać się będą w dniach:

4, 10, 14, 18, 25, 31.

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu