Aktualności - Małe Dzieci

Rozwój mowy dziecka warunkują różne czynniki.

Najważniejsze z nich to :

  • styczność z prawidłowym wzorem wymowy

  • rozwijanie bogatego słownictwa

  • sprawne artykulatory (język, wargi, policzki)

  • prawidłowy układ oddechowy

  • prawidłowa higiena jamy ustnej i korekcja wad zgryzu

  • dobrze rozwinięty słuch fonemowy

Kształtowanie się mowy dziecka ma ścisły związek z jego rozwojem społeczno-emocjonalnym. Częste kontakty słowne dziecka z otoczeniem przyspieszają jego rozwój, doskonaląc wymowę i wzbogacając słownictwo. Należy jednak pamiętać, że rozwój mowy nie przebiega identycznie u wszystkich dzieci.

Dbając o jak najlepszy rozwój najmłodszych w dniu 21.11.2011 r. przeprowadzono badania logopedyczne wśród dzieci uczęszczających do Sekcji MD. Oceny dokonała Pani mgr Renata Witkowska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu od lat współpracująca z tutejszym ośrodkiem. Spotkanie miało na celu zdiagnozowanie budowy aparatu mowy u dzieci aby jak najwcześniej zadbać o prawidłowy jego rozwój.

 

Pani Renata przekazała jak zwykle cenne uwagi oraz różnego rodzaju ćwiczenia, tj.

  • wspólne śpiewania piosenek i melodii, czytanie i uczenie się na pamięć wierszyków

  • czytanie bajek, opowiadań, historyjek

  • nazywanie przedmiotów na obrazkach, opowiadanie o tym, co widzimy na ilustracji

  • częste rozmowy z dzieckiem

dzięki którym opiekunki i rodzice mogą w prosty sposób stymulować rozwój mowy u dziecka. Prosiła również o indywidualny kontakt kilku rodziców w celu zdiagnozowania przyczyn różnego rodzaju nieprawidłowości i ustalenia konkretnych zaleceń logopedycznych. Ponadto najwięcej uwag jak zawsze sprowadziło się do ograniczania używania smoczków, butelek, gryzaków oraz unikania nawykowego ssania paluszków, o czym wszyscy rodzice powinni pamiętać.

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu