Aktualności - Małe Dzieci
         W dniu 21.11.2011- r. dzieci uczęszczające do Dziennego Domu Pomocy –
Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi będą miały przeprowadzane badania logopedyczne
przez Panią mgr Renatę Witkowską z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Oświęcimiu.
W związku z powyższym prosimy rodziców o zapewnienie w miarę możliwości
obecności dzieci w tym dniu.

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu