Aktualności - Małe Dzieci

Od 5 listopada 2011 r. nastąpi zmiana opłaty stałej za pobyt dzieci w Sekcji MD zgodnie z Uchwałą  nr XI/185/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31.08.2011 r.

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu