Aktualności - Małe Dzieci

Informujemy, że od 3 października 2011 r. rozpoczynają się zajęcia muzyczno-ruchowe po angielsku Musical Babies.
W miesiącu październiku zajęcia odbywać się będą w dniach: 3, 6, 13, 17, 20, 24
- o godz. 9.00 dla dzieci rozpoczynających naukę– 13 osób
- o godz. 9.20 dla dzieci kontynuujących – 9 osób
Pozostałe dzieci w tym czasie będą miały zorganizowane zajęcia dydaktyczne.

Rodzice, którzy wyrazili chęć zakupu płyt i książeczek proszeni są o uiszczenie opłaty na konto:
Akademia Nauki
ul. Dąbrowskiego 3
32-600 Oświęcim
BRE BANK: 97 1140 2004 0000 3202 4313 1347

- 37,00 zł. dla dzieci rozpoczynających naukę
- 30,00 zł. dla dzieci kontynuujących naukę

Materiały zostaną przekazane rodzicom po odnotowaniu wpłaty na konto.

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu