Aktualności - Małe Dzieci
Dzieci uczęszczające do Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi mają możliwość objęcia

ubezpieczeniem NNW przez towarzystwo ubezpieczeniowe PZU S.A.

Ubezpieczenie na sumę 10,000,00 zł. w wariancie bezkomisyjnym

obejmuje okres od 01.10.2011r.-30.09.2012 r.

Ochrona trwa 24 godziny na dobę i obowiązuje na całym świecie.

Jednorazowa składka wynosi 31,00 zł.

 

Wpłaty należy dokonać do 30.09.2011 r.

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu