Aktualności - Osoby Starsze
W dniu 13 czerwca 2008r.odbyła się w naszym ośrodku prelekcja przeprowadzona przez Prelekcja z PCPRPanią Joannę Saroską, pracownika PCPR w Oświęcimiu.
Celem spotkania było zapoznanie uczestników z zadaniami jakie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu pomocy i rehabilitacji społecznej. Seniorzy uzyskali wyczerpujące informacje na temat dofinansowań do:
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także informacje na temat likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych związanych z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu