Aktualności - Osoby Starsze
W dniach 04-06.03.2008r w Oświęcimiu przebywała delegacja przedstawicieli Europejskiej Unii Seniorów.  Europejska Unia Seniorów (EUS) została założona 7.11.1995r.  w Madrycie przez 22 kraje - 37 organizacji i jest największym przedstawicielstwem politycznym EUS w DDPseniorów w Europie. Liczy ok. 500 000 członków. Spotkanie z EUS fot.R.KozłowskiNaszymi gośćmi byli: prezydent EUS- Dr. Bernhard Worms, rzecznik prasowy EUS,Spotkanie z EUS fot.R.Kozłowski koordynator organizacji w regionie wschodnim -Ulrich Winz oraz Dr. Karrlheinz Gierden - przewodniczący Koła Przyjaciół Opactwa w Brauweiler. Wizyta delegacji dała po raz kolejny możliwość dyskusji na istotne dla całej społeczności europejskiej tematy związane ze starzeniem się ludności i koniecznością podejmowania przez samorządy działań skierowanych do tej coraz liczniejszej grupy odbiorców.
Delegacja z EUS miała okazję zapoznać się z różnymi formami działalności seniorów na terenie Oświęcimia. Zwiedziła nasz ośrodek, gdzie miała okazję wziąć udział w niektórych formachEUS w DDP proponowanych terapii zajęciowych, zapoznać się z twórczością osóbEUS W DDPEUS w DDP starszych oraz porozmawiać z samymi uczestnikami.eus w ddp

eus w ddp


Przyjazd gości stworzył okazję do zorganizowania uroczystego spotkania integracyjnego różnorodnych środowisk oświęcimskich seniorów, które odbyło się w Oświęcimskim Centrum Kultury. Spotkanie zostało poprzedzone mszą św. w parafii św. Maksymiliana, odprawioną w intencji osób starszych,  podczas której śpiewał chór „Auxilium”. Wspaniała frekwencja Seniorów sprzyjała niezwykłej atmosferze, która towarzyszyła całej uroczystości. Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną na podstawie działalności naszego Dziennego Domufot.R.Kozłowski spotkanie  z EUS w OCK Prezentacja DDPPomocy pt. ”Być Seniorem, czyli parę słów o tym czy wesołe jest życie staruszka” oraz scenkę w wykonaniu uczestników ośrodka  „Senior wczoraj i dziś”, występy zespołów działających przy Kołach Gospodyń Wiejskich: „Stawowianki” i „Dworzanie”, zespołu wokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Rodzinnej Kapeli Bugajskich. Swoją twórczość zaprezentowała również uczestniczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku – P.Zofia Wiksel, która zadeklamowała swoje wiersze.
Po części artystycznej uczestnicy spotkania kontynuowali je podczas wspaniałego  wiosenno-wielkanocnego bufetu przygotowanego m.in. przez Koła Gospodyń Wiejskich z Monowicfot.R.Kozłowski spotkanie  z EUS w OCK, Starych Stawów i Dworów. Była okazja do spotkanie z EUS 05.03.2008rozmów, wspólnego śpiewu Pani Zofia Wikselprzy góralskich dźwiękach Rodzinnej Kapeli Bugajskich oraz nawiązywania nowych znajomości. Ponadto imprezie towarzyszyły wystawy twórczości i pasji naszych seniorów, m.in.: Koła Filatelistów, Pszczelarzy, Stowarzyszenia „Pokolenia” przy DDP, P.J.Wiertel- z Klubu Seniora „Wrzos”, P.I.Gałgan, P.I.Sekulskiej, P.Zofii Wiksel.
W kolejnym numerze "S jak Senior" zamieściliśmy specjalną wkładkę związaną z wizytą gości. Nasza gazetka cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania.
Spotkanie z EUS fot.R.KozłowskiSpotkanie z EUS fot.R.Kozłowski

P.Irena Sekulska                                  P.Jan WiertelSpotkanie z EUS fot.R.Kozłowski
Spotkanie z EUS fot.R.Kozłowski
 P.Zofia Wiksel        Koło Pszelarzy
Spotkanie z EUS fot. R.KozłowskiSpotkanie z EUS fot. R.Kozłowski
Zespół "Dworzanie"      Zespół  "Stawowianki"   
przy KGW                    przy KGW
Dwory                         Stare Stawy

fot.R.Kozłowski spotkanie  z EUS w OCK
Zespół wokalny
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku pod kier. P.G.Miś

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji uroczystości składamy:
P.Apolonii Maj z Oświęcimskiego Centrum Kultury - za cierpliwość, pomoc i życzliwość
P.Ryszardowi Kozłowskiemu - za otwartość, bezintersowną pomoc i fantastyczne uwiecznienie fotograficzne imprezy
Kołom Gospodyń Wiejskich :Stare Stawy, Dwory i Monowice- za wspólpracę i słodką oprawę stołu wielkanocnego
Wydziałowi Promocji Miasta - za wsparcie:)
oraz
Wspaniałej Młodzieży- wolontariuszom z Liceum im.Konarskiego oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych!!!
bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu