Aktualności - Osoby Starsze
Uczestnicy DDP, jak przystało na prawdziwych samorządowców po raz kolejny wzięli udział w głosowaniu, wybory rada domu 2008by wybrać zarząd reprezentujący ich interesy, czyli Radę Domu. To ważne wydarzeniewybory rada domu 2008 i wybór do Rady Domu jest wyrazem ogromnego zaufania ze strony naszych Seniorów. Urna szybko się zapełniała, a głosy pilnie zostały przeliczone. W wyniku głosowania przewodniczącą naszej Rady została Pani Maria Marek, zastępcą Pani Alicja Trojanowska, sekretarzem Pan Antoni Kwaśniak a skarbnikiem Pan Franciszek Świokło.
Serdeczne gratulacje dla nowego samorządu i życzymy owocnej kadencji! 
bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu