Aktualności - Osoby Starsze

Dnia 5 stycznia 2012r. odbyły się wybory do Rady Domu (organ wspólnoty samorządowej) na rok 2012. Wybory do rady odbywają się raz w roku i dokonywane są w głosowaniu tajnym na zebraniu społeczności uczestników. W skład Rady Domu wchodzi sześcioro uczestników, którzy dzielą się poszczególnymi funkcjami: przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik oraz członkowie. W tym roku w skład Rady Domu weszli:

Przewodniczący – Kazimierz Ludwinek                       r2

Z-ca Przewodniczącego – Alojzy Klaja

Sekretarz – Zofia Cynarska

Skarbnik – Józefa Cibor

Członek: Danuta Piecuch-Gawron, Jan Ciaputa

 

Nowej Radzie, pod przewodnictwem mężczyzny, życzymy owocnej pracy na rzecz wspólnoty samorządowej oraz godnego jej reprezentowania.

 

r1

r3

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu