Aktualności - Osoby Starsze

LORKA_i_prezio

 

7 grudnia 2011r. w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się Oświęcimska Gala Wolontariatu i Służb Społecznych pod nazwą „Pomaganie jest fajne”. 

Celem gali było promowanie idei niesienia pomocy innym oraz wyróżnienie osób szczególnie zaangażowanych w pomaganie.

Część oficjalną rozpoczął występ dzieci z I klasy Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu piosenką „Laleczka z saskiej porcelany”. Następnie wyświetlono film pt. "Pomaganie jest fajne". Po projekcji młodzież z Miejskiego Gimnazjum nr 4 przekazała uczestnikom gali wskazówki, jak zostać wolontariuszem i w jaki sposób można się angażować w pracy społecznej. W świat oświęcimskiej pomocy społecznej wprowadziły nas "Pomocówki", Lorka, Waligórka i Studziorka - głowne bohaterki prezentacji multimedialnej.

Pan Janusz Chwierut,  prezydent miasta Oświęcim, skierował do wszystkich pracowników służb społecznych i wolontariuszy słowa uznania za ich pracę i zaangażowanie.  Uczestniczył również w dekoracji osób nagrodzonych i wyróżnionych.

Na gali uhonorowani zostali laureaci konkursu „Wolontariusz Roku 2011”. Laureatką w kategorii najlepszy wolontariusz uczeń została Karolina Wątor  z Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Oświęcimiu.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Benita Busiek z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. St. Konarskiego, Beata Mitoraj z Miejskiego Gimnazjum nr 4 oraz Kamila Małysiak z Miejskiego Gimnazjum nr 2. W kategorii najlepszy wolontariusz w organizacji laureatką została Wanda Bulik za działalność w Stowarzyszeniu Lokalnym „SALOS” Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP – Zasole. Wyróżnienia  w tej kategorii otrzymali: Kasjan Wanat  za działalność w Stowarzyszeniu Lokalnym „SALOS” Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP – Zasole, Natalia Świś za działalność w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu oraz Maria Micińska za działalność w Stowarzyszeniu  „Bratnich Serc dla Ludzi Chorych” w Oświęcimiu.

Podczas uroczystości uhonorowano również pracowników służb społecznych, Statuetką „Judymka 2011” :

-  z Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu, Martę Babiuch, za szczególne zaangażowanie w realizację inicjatyw na rzecz oświęcimskich seniorów, aktywną i skuteczną działalność i współpracę przyczyniająca się do rozwijania wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej.

- z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, Joannę Górkę, za szczególne zaangażowanie w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wparcia oraz inicjatywę, samodzielność i kreatywność w poszukiwaniu nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej.

-  ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Oświęcimiu, Ilonę Pacholską - Jeż za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka, wrażliwość, empatię i udzielanie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Organizatorami Oświęcimskiej Gali Wolontariatu i Służb Społecznych byli: Dzienny Dom Pomocy w Oświecimiu, Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu i Oświęcimskie Centrum Kultury.

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu