Aktualności - Osoby Starsze
Jak zwykle na początku nowego roku kalendarzowego w naszym domu gorąca wyborcza atmosfera. RADA DOMU 2010A to wszystko za sprawą  konieczności wyłonienia nowej Rady Domu.
4 stycznia  odbyło się głosowanie, w wyniku którego wybrano przedstawicieli seniorów  na rok 2010. Nowo wybrana "władza" ukonstytuowała się w następujący sposób:
Przewodnicząca – Danuta Piecuch-Gawron
Z-ca Przewodniczącego – Jan Ciaputa
Sekretarz – Marianna Kajor
Skarbnik – Franciszek Świokło

Nowej Radzie, po raz pierwszy pod przewodnictwem kobiety, życzymy owocnej pracy na rzecz wspólnoty samorządowej oraz godnego jej reprezentowania.
bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu