Aktualności - Osoby Starsze
Projekt OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA– lekcja wspomnień o wydarzeniach i czynach niepodległościowych dla mieszkańców miasta Oświęcim” to projekt realizowany w okresie od 15 września do 15 grudnia 2008r. przez Stowarzyszenie „Pokolenia” przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Oświęcim.

Celami które założyliśmy podczas planowania tego zadania były:
●obudzenie ducha patriotyzmu,
●integracja międzypokoleniowa Seniorów z młodzieżą, wymiana doświadczeń oraz wspólna praca twórcza
●działania edukacyjne wobec mieszkańców miasta związane z okresem niewoli i odzyskania niepodległości: przypomnienie zachowanych w pamięci Seniorów oraz zapisanych w historii kraju i miasta zdarzeń historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości
●krzewienie postaw patriotycznych wśród młodych ludzi, nauka autorytetów, z którymi młodsze pokolenie mogłoby się utożsamiać i uczyć od nich miłości do własnego naroduProjekt
●upowszechnienie wśród mieszkańców miasta wspomnień, przeżyć, marzeń uczestników wydarzeń niepodległościowych

90 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę pragnęliśmy uczcić nietypowo. Do realizacji naszego projektu zaproszona została młodzież z 6 oświęcimskich gimnazjów. Główne uroczystości odbyły się w dniach 7 i 12 listopada br.

Projekt Dzień 7 listopada rozpoczął się prezentacją multimedialną na temat: "Dążenia niepodległościowe Polaków na ziemi Oświęcimsko-Zatorskiej począwszy od lat poprzedzających wybuch I Wojny Światowej aż do momentu odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r." Projekt Prezentację przygotowała i przeprowadziła Pani Sylwia Trethan z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu. W spotkaniu wzięło udział około 100  osób:seniorów i młodzieży.

12 listopada natomiast odbyło się całodzienne spotkanie obu pokoleń. Na początek wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu Projekt Pan Grzegorza Ćwiękała przybliżył zgromadzonym temat odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę,sytuację w jakiej znalazł się Oświęcim w tym momencie, organizacje społeczno-patriotyczne działające na terenie Oświęcimia i w jego okolicy w okresie poprzedzającym wybuch I i II wojny światowej, wskazał wydarzenia i postacie związane z walkami niepodległościowymi oraz miejsca pamięci narodowej na terenie lokalnym.
Następnie utworzone zostały międzypokoleniowe grupy warsztatowe plastyczne i literackie. Przedstawiciele poszczególnych szkół w grupie z seniorami mieli następujące zadania:Projekt
-zgodnie z wylosowanym tematem (związanym z tematyką wolności, niepodległości, okresu okupacji) młodzież utrwalała w wyznaczonej formie literackiej wspomnienia, przeżycia, marzenia osób starszych z okresu niewoli oraz po odzyskaniu niepodległości. W efekcie pracy podczas warsztatów powstały wzruszające listy, felietony, reportaże, pamiętniki, wiersze i wywiady zawierające historie przeżyte przez seniorów. Projekt
-zgodnie z wylosowanym tematem/hasłem międzypokoleniowe grupy tworzyły obrazy techniką kolażu o tematyce patriotycznej.
Na zakończenie młodzież dokonała prezentacji przedstawionych twórczo haseł i tematów.Projekt
Po skończonych warsztatach odbyła się krótka część artystyczna, na którą składała się deklamacja wierszy przygotowanych przez grupę teatralną "De-De-Pe" orazProjekt wspólny śpiew pieśni patriotycznych, wzmacniający poczucie tożsamości narodowej w zebranych.
Na zakończenie wszyscy zasiedli do stołu i ze smakiem zjedli wojskową grochówkę Projekt przygotowaną specjalnie na tą okazję.
Spotkania te osiągnęły zamierzone cele, dostarczyły wzruszeń obu pokoleniom, które z zaangażowaniem brały udział w tej niecodziennej lekcji historii.

Projekt Efekty międzypokoleniowych warsztatów będą opublikowane w specjalnym wydaniu gazetki "S jak Senior", która w nakładzie około 6 000 egzemplarzy już wkrótce zostanie rozprowadzona wśród mieszkańców naszego miasta.


bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu