Aktualności - Osoby Starsze
Spoko, nara, lool, jest cool – co to znaczy? .....Do spotkania w dniu 12-go września br. dla uczestników DDP te zwroty pozostawały enigmatyczne, chociaż często słyszane wśród młodzieży obok innych „normalnych” wyrazów i zwrotów.MIĘDZYPOKOLENIOWY SŁOWNIK MŁODZIEŻOWY
Kolejne spotkanie w ramach realizacji projektu “Uśmiech Seniora” miało na celu sporządzenie międzypokoleniowego słownika wyrazów i zwrotów używanych przez MIĘDZYPOKOLENIOWY SŁOWNIK MŁODZIEŻOWYdzisiejszą i “ówczesną” młodzież. Spotkanie okazało się bardzo interesujące. Wywiązała się ożywiona dyskusja, podczas której nasi seniorzy oraz uczniowie z gimnazjum nawzajem zaznajomili się z nieznaną sobie dotychczas polszczyzną.  Podczas tej nietypowej lekcji było nad wyraz wesoło i integracyjnie. Owocem spotkania stał się materiał, na podstawie którego młodzież stworzy słownik. Być może pomoże to lepiej komunikować się i wzajemnie poznać młodszemu i starszemu pokoleniu.

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu